ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัลกิจกรรม “นามิฉลองยอดขาย 50 ล้านชิ้น”
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

คุณจตุพร ปานดียิ่ง

รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัล

คุณขวัญมณี รามสูต
คุณสมคิด โตป่าเตย
คุณสมจิตร บัวแย้ม
คุณสมชัย พัฒนวงศ์ปราการ
 

รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล

คุณสงกรานต์ รัตนรุ่งรือง
คุณปรายฟ้า สรณะ
คุณยุพิน กาสี
คุณละม่อม เช้าโต
คุณหนูพันนี จันสนิท
คุณจรรย์ธร ชาติบุตร
คุณณรงค์ มาน้อย
คุณรวม มาน้อย
คุณก้ำ สิทธิวงศ์
คุณสหรัช คลังทรัพย์
คุณธเนศ อินทพงษ์
คุณกนิษฐา อุฒพรม
คุณพีระพงษ์ ช่วงชื่น
คุณทรรศนีย์ คงวิรัตน์
คุณธนมล สิงดัด
คุณดอกไม้ วงศ์ชารี
คุณสุภาพร อุทร
คุณอุกฤษฏ์ หว่อง
คุณนพวรรณ กิ่งจันทร์
คุณชนัดดา หอมกระแจะ

ผู้โชคดีสามารถอ่านรายละเอียดการรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.namiwink.com/namireward
 
Powered by MakeWebEasy.com