ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัลกิจกรรม “นามิฉลองยอดขาย 50 ล้านชิ้น”
ครั้งที่ 3 วันที่ ตุลาคม 2562
 
 
รางวัลพิเศษ แพ็คเกจทัวร์เกาหลี (2 ที่นั่ง) จำนวน 1 รางวัล
คุณอารียา ชลเจริญ
รางวัลที่ 1 รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 1 รางวัล
คุณจิราภรณ์ กล่องอินทร์
รางวลัที่ 2 สร้อยคอทองคำ จำนวน 4 รางวัล
คุณสมชาย ง้ำตั้ว
คุณปรารถนา ผลขวัญ 
คุณศรีรัตน์ ว่องไว
คุณจิรศักดิ์ วุฒิวรรณพงศ์
รางวลัที่ 3 ผลิตภัณฑ์นามิ จำนวน 20 รางวัล
คุณพรนภา กองบางกุ้ง
คุณประจบ ฝ้ายอิ่ม
คุณวันวิสาข์ กียะกูล
คุณพิชนิตา มารุ่งเรือง
คุณธนวรรธฐ์ ไมตรีแพน
คุณขจร ก่ำเครือ
คุณสไกร วาสพนม
คุณวรารัตน์ อาจวิเชียร
คุณสุภาพร ไม้สังข์
คุณศักดิ์สยาม เสนโสพิศ
คุณศราวุธ บุญหยาด
คุณบุศรา สมคิด
คุณสิรินญา พรหมศิริวุฒิ
คุณจิตรลดา แซ่ลิ้ม
คุณธาริน ง้ำตั้ว
คุณมาลี หลวงวังแดง
คุณธิดารัตน์ ปานพรม 
คุณฑรดา อินทโสตถิ
คุณสุภาพร เปิดดา
คุณฐิติรัตน์ ฟักแฟง
ผู้โชคดีสามารถอ่านรายละเอียดการรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.namiwink.com/namireward
 
Powered by MakeWebEasy.com