กิจกรรมชิงโชคฉลองยอดขายครบ 50 ล้านชิ้น

**ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมแล้ว ตามรายละเอียดใบอนุญาตเลขที่ เลขที่ 1252/2562, 1253/2562 และ 1254/2562**

กติกาการร่วมกิจกรรม

ผู้ร่วมรายการคือบุคคลทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า “นามิ” ให้เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษ ติดลงบนซองหรือกล่องผลิตภัณฑ์นามิสูตรใดก็ได้ (หากเป็นเมคอัพชิ้นใหญ่ให้ติดตรงกระดาษแข็ง (การ์ด) หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีภาษาไทย ซึ่งจะอยู่ติดกับผลิตภัณฑ์) ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ส่งมาที่ ตู้ปณ.105 ปณ.ภาษีเจริญ กทม. 10160 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดมาทำการจับรางวัล ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป


ชิ้นส่วนที่สามารถร่วมรายการได้

ผู้ร่วมรายการชิงโชคสามารถส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นามิได้ทุกสูตรที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน

โดยสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการได้ที่-------> ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการทั้งหมด

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (สาขาเพชรเกษม) เลขที่ 1534/1 ซอยเพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม  

มีกำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กำหนดจับรางวัลวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 2 เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2562 กำหนดจับรางวัลวันที่ 5 กันยายน 2562  เวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 3 เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2562 กำหนดจับรางวัลวันที่ 10 ตุลาคม 2562  เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะมีการรวมเพื่อนำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i 2019 รุ่น Urban Team ราคา 48,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 48,000 บาท

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,100 บาท รวมมูลค่า 20,400 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

รางวัลที่ 3 ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนามิ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 25 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 78,400 บาท 

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i 2019 รุ่น Urban Team ราคา 48,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 48,000 บาท

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,100 บาท รวมมูลค่า 20,400 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

รางวัลที่ 3 ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนามิ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 25 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 78,400 บาท

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i 2019 รุ่น Urban Team ราคา 48,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 48,000 บาท

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,100 บาท รวมมูลค่า 20,400 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

รางวัลที่ 3 ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนามิ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลที่ 4 แพ็คเกจทัวร์ประเทศเกาหลีจำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 43,776 บาท

ประกอบด้วย

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 20,000 บาท

2. ค่าทัวร์ 13,776 บาท

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 บาท

 รวมของรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 26 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 122,176 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

 รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 76 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 278,976 บาท

(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)


เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน

2. ตลอดรายการชิงโชคทั้ง 3 ครั้ง ผู้โชคดีในแต่ละรอบจะสามารถรับของรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

กรณีที่ 1 หากจับชื่อผู้โชคดีขึ้นมาซ้ำในรอบเดียวกัน ทีมงานจะมอบรางวัลที่มูลค่าสูงกว่าให้

กรณีที่ 2 หากมีการจับชื่อผู้โชคดีขึ้นมาซ้ำกับรอบก่อนหน้า (ไม่ว่าจะเป็นรอบใด หรือรางวัลใดก็ตาม) ผู้โชคดีจะต้องทำการสละสิทธิ์ทันที โดยทีมงานจะทำการจับรายชื่อใหม่ขึ้นมารับรางวัลแทน

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด

5. หลังเสร็จสิ้นการประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Live แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะประกาศทางเว็บไซต์ (www.namiwink.com) และ (www.facebook.com/namiwink) จากนั้นจะติดต่อกลับผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์ พร้อมกับจัดส่งจดหมายแจ้งโชคให้ตามข้อมูลติดต่อที่ระบุบนชิ้นส่วนชิงโชค สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากไม่มารับภายในกำหนด จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป (รายชื่อสำรองมีจำนวน 5 รายชื่อ) และหากผู้รับรางวัลสำรองไม่มารับภายในกำหนด บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่องค์กรการกุศลต่อไป

6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัลต้องมีสัญชาติไทย และต้องนำเอกสารมาแสดงดังนี้

6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านระบุชื่อ ที่อยู่ ตรงตามที่กรอกไว้บนชิ้นส่วน พร้อมสำเนารับรองถูกต้องอีก 1 ชุด

6.2 จดหมายแจ้งโชคจากทางบริษัทฯ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามสถานที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ ภายใน 30 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

6.3 หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน

6.4 ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะให้มาพร้อมผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองต้องแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัลแทน โดยต้องนำสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ปกครองฉบับจริง และสำเนารับรองถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงด้วย

7. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (สาขาเพชรเกษม) เลขที่ 1534/1 ซอยเพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 โทร. 02-806-0300 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ละรอบ โดยจะต้องเตรียมหลักฐานที่ทางบริษัทระบุให้ครบถ้วนตามข้อ 6. เพื่อขอรับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

8. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบหลักฐานการรับรางวัล ข้อมูลต่างๆ และความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9.  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

10. พนักงานและคนในครอบครัวของพนักงานบริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด และบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

11.  รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง www.facebook.com/namiwink, www.namiwink.com, Nami Call Center 0-2806-0300

12.  คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

Powered by MakeWebEasy.com