กิจกรรมชิงโชคฉลองยอดขายครบ 50 ล้านชิ้น

**ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมแล้ว ตามรายละเอียดใบอนุญาตเลขที่ เลขที่ 1252/2562, 1253/2562 และ 1254/2562**

กติกาการร่วมกิจกรรม

ผู้ร่วมรายการคือบุคคลทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า “นามิ” ให้เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษ ติดลงบนซองหรือกล่องผลิตภัณฑ์นามิสูตรใดก็ได้ (หากเป็นเมคอัพชิ้นใหญ่ให้ติดตรงกระดาษแข็ง (การ์ด) หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีภาษาไทย ซึ่งจะอยู่ติดกับผลิตภัณฑ์) ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ส่งมาที่ ตู้ปณ.105 ปณ.ภาษีเจริญ กทม. 10160 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดมาทำการจับรางวัล ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป

*จัดส่งชิ้นส่วนร่วมกิจกรรม โดยใช้บริการไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ไม่สามารถส่งโดยใช้บริการขนส่งเอกชนเจ้าอื่นได้*ชิ้นส่วนที่สามารถร่วมรายการได้

ผู้ร่วมรายการชิงโชคสามารถส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นามิได้ทุกสูตรที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน

โดยสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการได้ที่-------> ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการทั้งหมด

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (สาขาเพชรเกษม) เลขที่ 1534/1 ซอยเพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม  

มีกำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กำหนดจับรางวัลวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 2 เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2562 กำหนดจับรางวัลวันที่ 5 กันยายน 2562  เวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 3 เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2562 กำหนดจับรางวัลวันที่ 10 ตุลาคม 2562  เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะมีการรวมเพื่อนำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i 2019 รุ่น Urban Team ราคา 48,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 48,000 บาท

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,100 บาท รวมมูลค่า 20,400 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

รางวัลที่ 3 ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนามิ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 25 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 78,400 บาท 

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i 2019 รุ่น Urban Team ราคา 48,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 48,000 บาท

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,100 บาท รวมมูลค่า 20,400 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

รางวัลที่ 3 ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนามิ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 25 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 78,400 บาท

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i 2019 รุ่น Urban Team ราคา 48,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 48,000 บาท

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,100 บาท รวมมูลค่า 20,400 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

รางวัลที่ 3 ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนามิ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลที่ 4 แพ็คเกจทัวร์ประเทศเกาหลีจำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 43,776 บาท

ประกอบด้วย

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 20,000 บาท

2. ค่าทัวร์ 13,776 บาท

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 บาท

 รวมของรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 26 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 122,176 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

 รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 76 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 278,976 บาท

(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)


เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน

2. ตลอดรายการชิงโชคทั้ง 3 ครั้ง ผู้โชคดีในแต่ละรอบจะสามารถรับของรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

กรณีที่ 1 หากจับชื่อผู้โชคดีขึ้นมาซ้ำในรอบเดียวกัน ทีมงานจะมอบรางวัลที่มูลค่าสูงกว่าให้

กรณีที่ 2 หากมีการจับชื่อผู้โชคดีขึ้นมาซ้ำกับรอบก่อนหน้า (ไม่ว่าจะเป็นรอบใด หรือรางวัลใดก็ตาม) ผู้โชคดีจะต้องทำการสละสิทธิ์ทันที โดยทีมงานจะทำการจับรายชื่อใหม่ขึ้นมารับรางวัลแทน

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด

5. หลังเสร็จสิ้นการประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Live แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะประกาศทางเว็บไซต์ (www.namiwink.com) และ (www.facebook.com/namiwink) จากนั้นจะติดต่อกลับผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์ พร้อมกับจัดส่งจดหมายแจ้งโชคให้ตามข้อมูลติดต่อที่ระบุบนชิ้นส่วนชิงโชค สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากไม่มารับภายในกำหนด จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป (รายชื่อสำรองมีจำนวน 5 รายชื่อ) และหากผู้รับรางวัลสำรองไม่มารับภายในกำหนด บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่องค์กรการกุศลต่อไป

6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัลต้องมีสัญชาติไทย และต้องนำเอกสารมาแสดงดังนี้

6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านระบุชื่อ ที่อยู่ ตรงตามที่กรอกไว้บนชิ้นส่วน พร้อมสำเนารับรองถูกต้องอีก 1 ชุด

6.2 จดหมายแจ้งโชคจากทางบริษัทฯ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามสถานที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ ภายใน 30 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

6.3 หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาให้ครบถ้วน

6.4 ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะให้มาพร้อมผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองต้องแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัลแทน โดยต้องนำสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ปกครองฉบับจริง และสำเนารับรองถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงด้วย

**แก้ไขข้อความข้อ 6.4 เพิ่มเติม ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์แต่ส่งฉลากมาร่วมชิงโชค จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดทันที ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่บรรลุนิตภาวะ (อายุ 18-19 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครองอย่างไม่มีข้องดเว้น**

7. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (สาขาเพชรเกษม) เลขที่ 1534/1 ซอยเพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 โทร. 02-806-0300 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ละรอบ โดยจะต้องเตรียมหลักฐานที่ทางบริษัทระบุให้ครบถ้วนตามข้อ 6. เพื่อขอรับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

8. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบหลักฐานการรับรางวัล ข้อมูลต่างๆ และความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9.  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

10. พนักงานและคนในครอบครัวของพนักงานบริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด และบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

11.  รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง www.facebook.com/namiwink, www.namiwink.com, Nami Call Center 0-2806-0300

12.  คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

.................................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัลกิจกรรม “นามิฉลองยอดขาย 50 ล้านชิ้น” ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

1. คุณรัชกิจ บุญมาก

รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัล

1. คุณทองคำ แสงเขียวดี

2. คุณบุญมี ประสิทธิสุวรรณ

3. คุณดวงพร ศรีสังข์

4. คุณนพพร ยอดอินทร์

รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล

1. คุณบัณฑิต ชื่นกุล

2. คุณรจภรณ์ อินทร์อ่อน

3. คุณชวนชม ฤทธิ์กระจาย

4. คุณรำเดียน คงชนะ

5. คุณธนากร ใจห่อ

6. คุณปัญจรัศมิ์ ธรรมสนองคุณ

7. คุณมาลาตี นาเอก

8. คุณนิรัน ทิพย์กัน

9. คุณสรกฤต ชยวัฒน์ธรากุล

10. คุณฐานิดา เกษวิเศษ

11. คุณชนัดดา ทองอยู่

12. คุณอภิสุทธิ์ ปกครองสุข

13. คุณกนิษฐา สนน้อย

14. คุณจิราวรรณ โตเปลี่ยน

15. คุณชลิตตา บุญหยาด

16. คุณอิศรา อิงศรีวรกุล

17. คุณวราภรณ์ หงษ์สูง

18. คุณรัฐพงศ์ ดิษฐโยธิน

19. คุณจุฑามาศ มาน้อย

20. คุณชเลง อินทพงษ์

 

Powered by MakeWebEasy.com