นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลของคุณ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณกรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์นามิวิ้ง (Namiwink)

ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีผลย้อนหลัง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อ ดูว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจในนโยบายและแนวทางล่าสุดของเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

 1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

  ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ อาชีพ และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ จะถูกทำการบันทึกเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น แล้วคุณจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษจากทางบริษัท

 2. การใช้ข้อมูล

  ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของสมาชิก จะถูกจัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสมาชิก ทั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัท

 3. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

  บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

 4. คุ้กกี้ (Cookies)

  เว็บไซต์ของทางบริษัทจะมีการใช้ Cookies โดยที่ Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลยืนยันผู้ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลจะถูกใช้ในการยืนยันบุคคล ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ของการเข้าชม หากคุณไม่ต้องการให้ Cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ คุณสามารถปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้แต่จะทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบใด ๆ ได้

 5. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

  บริษัทจะมีการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้คุณตรวจสอบที่เว็บไซต์บ่อยครั้ง เพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลง

 6. ข้อควรระวัง

  ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าไปในเว็บไซต์ บริษัทขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

 7. สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

  การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัททาง K & B Cosmetic Contact Center: info@namiwink.com หรือ โทร: 02-806-0300 ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

  อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัท เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

  การขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัททาง K & B Cosmetic Contact Center: info@namiwink.com หรือ โทร: 02-806-0300

  การยกเลิกความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ได้ทุกเวลาโดยติดต่อมายังบริษัทตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

  นอกจากนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัท ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

  กรณีไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ : โปรดแจ้งความประสงค์ทาง K & B Cosmetic Contact Center: info@namiwink.com หรือ โทร: 02-806-0300

  กรณีไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล (E-Mail) : ท่านสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร” ในอีเมลที่ท่านได้รับจากบริษัทได้ทันที

  การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

 8. ข้อมูลของบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

  ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

  เลขที่ 1534/1 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160

  เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ทาง K & B Cosmetic Contact Center: info@namiwink.com หรือ โทร: 02-806-0300

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top