ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินค้าทดลองใช้กิจกรรม “ทดสอบ BB นามิสูตรใหม่ เบอร์ 02-03”

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลเลข Tracking Number (เช็คสถานะไปรษณีย์)
1บุษกร เคลือบบุญสอนEH124321577TH
2
ศศิธร​ ​ศรี​รุ่งเรือง​EH124321585TH
3
กรวรรณ เห็นชัดEH124321594TH
4
ธัญพิชชา เกิดกิจกานEH124321603TH
5
ฐิติมา คาวาอิดะEH124321736TH
6
วัชรีภรณ์ ล้อวงศ์งามEH124321740TH
7
พรธิวา แสงศรีจันทร์EH124321753TH
8
ประกายดาว ผาสุขพรรณ์EH124321767TH
9
มูซีร่า​ ม​ู​ยู​โ​สะ​EH124321696TH
10
อัจฉราวรรณ อ่อนฉ่ำEH124321705TH
11
สุทธินี ต้าววงศ์EH124321719TH
12วรรณา หมิดซ้าย
EH124321722TH
13โสภิดา เขียวคำ
EH124321651TH
 14 เตือนใจ พิทยาเธียรอนันต์
EH124321665TH
 15 ชนัฐปภา ขว้างมา
EH124321679TH
 16 บุษยา พนคร
EH124321682TH
 17 เพชรลักษณ์ พงศ์ธนาธร
EH124321617TH
 18 อภิชญา ศรีจันทร์
EH124321625TH
 19 ธีรานันท์ กันจีนะ
EH124321634TH
 20 กนกพร คงศรี
EH124321648TH
 21 วิลาวัณย์ พาวังหิน
EH124321890TH
 22 ประภาพร อุตระหงษ์
EH124321909TH
 23 พัชนิดา พวงพิลา
EH124321912TH
 24 มณฑิรา อรุณรุ่ง
EH124321926TH
 25 กาญจนา ไชยา
EH124321855TH
 26 สหรัฐ พรมคำอ้าย
EH124321869TH
 27 ซูซานา ยาเลห์
EH124321872TH
 28 สุประวีณ์ ประเสริฐสกุลไชย
EH124321886TH
 29 นิตยกานต์ เปรมอ้น
EH124321815TH
 30 จารุวรรณ ตัวสะอาด
EH124321824TH
31ดลธิชา ธิวาพัฒน์
EH124321838TH
32ชาลิสา ทองแดง
EH124321841TH
33สุวนันท์ มูลหา
EH124321775TH
34สุพิชฌาย์ นะพรานบุญ
EH124321784TH
35รวิวรรณ สุขสง
EH124321798TH
36อิสริยาภรณ์ เครือคำอ้าย
EH124321807TH
37ภัทรสุดา สอนสุข
EH124322056TH
38ดวงจันทร์ ชุมชูชาติ
EH124322060TH
39วรินทิพย์ พุทธสาระพันธ์
EH124322073TH
40ศณวรรณ เอี่ยมเจริญวิทย์
EH124322087TH
41ชลนรี ปณีตะผลินทร์
EH124322011TH
42ณิชกานต์ ทับประโคน
EH124322025TH
43ศศิธร แสงโทโพธิ์
EH124322039TH
44ณัฐกมล เฮ่งเพชรบูรณ์
EH124322042TH
45กนกภรณ์ ชูพร้อม
EH124321974TH
46ศุจินันท์ เเสนพลดี
EH124321988TH
47ชนิตา เขียวเรือง
EH124321991TH
48ชวัลญา ธรรมากรกุล
EH124322008TH
49อภิชญา โพทวี
EH124321930TH
50วันทนา​ เฉียบแหลม​
EH124321943TH
51ศิริวรรณ วงษ์แก้ว
EH124321957TH
52อรวลี กัลยา​วงศ์​
EH124321965TH
53สวรินทร์ ชิงชู
EH124322215TH
54รัตนา เงางาม
EH124322229TH
55จิรภิญญา สาระศิลป
EH124322232TH
56สุชาวดี ทันประโยชน์
EH124322246TH
57ธนัชพร เดชพงษ์
EH124322175TH
58วรารัตน์ พีโสม
EH124322189TH
59พัชรี บริบูรณ์
EH124322192TH
 60 สุนิษา ยาลอ
EH124322201TH
 61 วัชรี มณีรัตน์
EH124322135TH
 62 ศิริพร เนื้อนวล
EH124322144TH
 63 แพรสนันท์ ณัฐศิริกุล
EH124322158TH
 64 ณพรภัทร จงวัฒนากฤต
EH124322161TH
 65 ธนภรณ์ เชิงดี
EH124322095TH
 66 สุมาลี ชุ่มนาค
EH124322100TH
 67 กชกร สมรรถเวช
EH124322113TH
 68 ภิญญดา อ้อมชมภู
EH124322127TH
 69 เกศมณี ศรีวรรณา
EH124322379TH
 70 สุภาสินี ลิ่มพงศ์พัทธ์
EH124322382TH
 71 ศิริพร สุดาจันทร์
EH124322396TH
72นารินทร์ ภูสีม่วง
EH124322405TH
73ทิพ​วัลย์​ หวังดี​
EH124322334TH
74สุจิตรา ทองเหลือง
EH124322348TH
75นิตยา ฝ่ายกลาง
EH124322351TH
76ประภัสสร สงแก้ว
EH124322365TH
77ณรงค์ศักดิ์ แสนใสแก้ว
EH124322294TH
78ธัญลักษณ์ กุหลาบ
EH124322303TH
79ธวัลพร คะโสพิมพ์
EH124322317TH
80อาราดา ลาวัง
EH124322325TH
81นันทวัน เเท่นนิล
EH124322250TH
82สรารัตน์ วังนุวงษ์
EH124322263TH
83ไพจิตร เหมือนตา
EH124322277TH
84พนาวรรณ ตรุษจา
EH124322285TH
85เบญจพร อภิวงค์
RH140837418TH
86พิชชาพร กาญจนจิตกร
RH140837421TH
87พัชรวรรณ จันทร์สุข
RH140837435TH
88นัยนา ดีสมุทร์
RH140837449TH
89อุ​สนา​ หะยี​เ​จะ​เตะ​
RH140837381TH
90ศิริพร สุกแก้วณรงค์
RH170837395TH
91รัชดาพร ธรรมสา
RH140837404TH
92น้ำฝน​ บ้วน​เต้​
RH140837537TH
93ณัฏฐ์นรี ปาณะกุล
RH140837497TH
94สุกัญญา พึ่งพินิจ
RH140837506TH
95ภัสฐณัณห์ ชื่นอนันต์
RH140837510TH
96ศศิธร ดาราภัย
RH140837523TH
97ณัฐชนก เชยวัดเกาะ
RH140837452TH
98อุษา รัญชัย
RH140837466TH
99กมลชนก ค้ากระบือ
RH140837470TH
100ศศิธร เรียงวงษ์
RH140837483TH


 เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ทดลองใช้สินค้า จากนั้นถ่ายรูปคู่กับซองนามิ
2. แอดไลน์ @nami_wink (ต้องมี @ นำหน้า)
3. แจ้งชื่อ-นามสกุลที่เคยใช้ลงทะเบียนให้แอดมินทราบ
4. ส่งรูปถ่าย (ไม่จำกัดจำนวนรูปหรือรูปแบบ)

รูปถ่ายของท่านใดได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางของแบรนด์
จะได้รับเซ็ตของขวัญจากแบรนด์นามิฟรี (กำหนดระยะเวลา 60 วันหลังจากส่งรูปให้ทางแบรนด์) 
 
Powered by MakeWebEasy.com