KBC100 – Sarii Nashi

หลังใช้เป็นประจำ 2 อาทิตย์ พบว่าใบหน้าดูเรียบเนียนขึ้น ผิวดูสม่ำเสมอ เราทาตอนรอยสิวเพิ่งหายใหม่ๆ ทำให้รอยสิวจางลงเร็วมาก ส่วนฝ้า กระ ที่ขึ้นใหม่ๆ จะจางเร็ว แต่ส่วนที่เป็นรอยนานก็ใช้เวลาหน่อยค่ะ
By Sarii Nashi
เพิ่มเติม : https://sistacafe.com/summaries/69572

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top