KBC104-3 – By Knack Chira

เกลี่ยง่าย ใช้นิ้วเกลี่ยได้ เหมาะกับเฉดผิว nc35-40 เซตตัวแล้วแมตต์จริงค่ะ คุมมันในระดับที่โอเค ซับแล้วผิวก็ยังดูโอเคเนียนดีอยู่ค่ะ
By Knack Chira
เพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=c4lT55rxx3k&ab_channel=KnackChira

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top