KBC113 – Knack Chira

แน๊ตใช้มือเปล่าๆถู ขัดขี้ไคลได้ดีมาก ตั้งแต่ที่แน็คลองใช้มา 2-3 ข้อศอกนุ่มขึ้น กระจ่างใสขึ้นมานิดนึง ค่อนข้างแฮปปี้เลยค่ะ
By Knack Chira
เพิ่มเติม : https://youtu.be/mwSUXrc1caU

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top