KBC113 – Violenze_DeZeM

กลิ่นของสบู่นี่คือหอมติดผิวเลยอ่ะ สบู่ลูกพีชตัวนี้ใช้แล้วผิวชุ่มชื้น ไม่รู้สึกแห้งตึง หรือเอี๊ยดอ๊าดที่ผิวเลย ผิวนุ่มมาก
By Violenze_DeZeM
เพิ่มเติม : https://www.cosmenet.in.th/community/35/44817

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top