KBC82 – By ndmikkiholic

เม็ดสครับค่อนข้างเล็กเลยทีเดียว ไม่ต้องกังวลว่าจะบาดหน้า หลังจากล้างหน้าแล้วสังเกตได้ว่าผิวนุ่มขึ้นแล้วก็ดูสะอาดขึ้น สิวเสี้ยนเล็กก็จะมีหลุดออกมาบ้างด้วย
By ndmikkiholic
เพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=IXjYeiCiJSk&ab_channel=ndmikkiholic

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top