KBC83 – By fr.racha นักแสดงช่องจีเอ็มเอ็ม

ด้วยความที่ซองใหญ่เวอร์วังนอกจากฟิล์มจะทาหน้าแล้ว ก็เอามาทาตัวด้วย เมื่อก่อนผิวจะแห้งมากใช้ตัวนี้มาสักพักแล้วเห็นผลเลยว่าผิวเรียบเนียนขึ้น นุ่มๆเด้งๆ
By fr.racha นักแสดงช่องจีเอ็มเอ็ม
เพิ่มเติม : https://www.instagram.com/p/CIIsVpfBcuC/?utm_source=ig_web_copy_link

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top