KBC87 – By Licktga

เป็นอายไลเนอร์แท่งที่สองของลิคแล้วนะ ใช้แล้วชอบมาก ใช้งานง่าย ด้านจับเว้าๆนิดนึง เวลาจับแล้วคอนโทรลง่ายไม่ลื่นมือ หัวฟองน้ำใช้แล้วปริมาณอายไลเนอร์พอดี เขียนแล้วเส้นไม่ขาดเลย
By Licktga
เพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=veAAGiNAOac&ab_channel=Licktga

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top