KBC94 – By smallalie

No.01 + No.02
สีเบอร์ 2 จะออกแนวส้มๆอิฐ ตุ่นๆ ชอบมากกกก เลิฟสุดๆ อันนี้ทาเต็มปากแล้วเบลนๆหน่อยๆ ตามด้วย สีเบอร์1 สีแดงเข้มๆตุ่นๆ ทาข้างในบางๆแล้วเบลนๆ ดูมีความสายเกาๆเบาๆ สองสีนี้ คือรวมกันแล้วเข้ากันมาก ชอบบบ
By smallalie
เพิ่มเติม : https://www.jeban.com/topic/272219

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top